Munkajog

Nyári diákmunka: mik a munkajogi szabályok?

nyári diákmunka

Nyári diákmunka esetében a munkajogi szabályokat a Munka Törvénykönyvében (Mt.) található meg, ahol az általános szabályokon túl több speciális munkajogi szabály vonatkozik a nyári diákmunkát illetően.

Főszabály szerint munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte, azonban a nappali rendszerű iskolai képzés keretében tanuló, az iskolai szünet alatt a tizenötödik életévét betöltött tanuló is lehet munkavállaló, alkalmazható diákmunkára. Azonban néhány esetben lehet foglalkoztatni tizenhatodik életévét be nem töltött személyt: a gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható.

A nyári diákmunkát vállalókat jobban védi a törvény. Az egyik fontos védelem, hogy a fiatal munkavállalók részére nem rendelhető el éjszakai munka és túlmunka sem. A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet és a több munkaviszony keretében történő munkavégzés munkaidejét össze kell számítani. Ez azt jelenti, hogy a nyári diákmunkás munkaideje maximum nyolc óra lehet, és ha több munkaviszony van folyamatban, akkor a munkavégzések idejét össze kell adni.

A diákok számára maximum egy heti munkaidőkeret állapítható meg. A diákokat hosszabb pihenőidő is illeti meg: négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább harminc perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet szükséges biztosítani. A napi pihenőidő pedig nem lehet kevesebb tizenkét óránál.

A fenti szabályok kizárólag a fiatal munkavállalókra vonatkozik, fontos megjegyezni, hogy az Mt-ben szereplő több munkajogi szabályt is be kell tartani a fiatal munkavállaló esetében is, például szabadság is ugyanúgy jár a fiatal munkavállalónak, mint más munkavállaló részére.

Az adózási szabályokról pedig a NAV oldalán elérhető információs füzetből lehet tájékozódni.

Kép forrása: profit7.hu

Ha tetszett a bejegyzés, csatlakozz a Jogzóna Facebook oldalához!

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett, jelenleg a Dr. Nagy Ádám Ügyvédi Iroda (Hajdúszoboszló) ügyvédjelöltje.

Írj hozzászólást