GDPR

Közzé lehet-e tenni a diákok fényképeit az iskolai honlapon?

diákok fényképeit

A diákok fényképeit az iskolai honlapokon az általános adatvédelmi rendelet alapján (GDPR) az iskola nem helyezheti ki önkényesen még akkor sem, ha az egy iskolai rendezvényen készült. Figyelemmel arra, hogy a gyermekekről, diákokról készült fényképek személyes adatnak minősülnek, a szülő és a gyermek egyértelmű hozzájárulása szükséges, hogy a diákok fényképeit az iskola közzétegye a honlapján, közösségi oldalán.

Mint ahogy a fotósokat is érinti a 2018. május 25-én hatályba lépet általános adatvédelmi rendelet (GDPR), úgy az iskola sem jelentetheti meg egy iskolai rendezvényen készült fényképeket az iskola közösségi oldalán, honlapján. Ezzel kapcsolatosan az adatvédelmi hatóság még tavaly közzétett  egy közleményt, amelyben arra hívja fel elsősorban az osztályfőnök figyelmét, hogy a gyermekekről készült felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz szükséges az adatalany illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása.

14 év alatti gyermekek esetében a szülő hozzájárulása, 14 és 16 év között a szülős és a gyermek közös hozzájárulása, 16 év felett pedig már kizárólag a gyermek jogosult ezt a hozzájárulást megtenni. Amennyiben a szülők külön élnek, vagy elváltak, csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult – a nevelési, oktatási intézménynek
azonban nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.

A szülő és/vagy gyermek felhatalmazása azonban nem azt jelenti, hogy az egyes fotózásokról előzetesen ne kellene tájékoztatást adni és amennyiben valamelyik fénykép feltétele kifejezetten zavarja az érintett gyermeket vagy szülőt, törlési (vagy szöveg esetén helyesbítési) kérelmének haladéktalanul eleget kell tenni.

Amennyiben az iskola vezetése úgy dönt, hogy iskolai rendezvényekről kíván közzétenni fotókat, amelyeken gyermekek is szerepelnek, akkor a hozzájárulást egy adatkérő lapon kell megkérni a fentiek alapján a szülőtől, szülőtől és gyermektől, gyermektől. Ebben az adatkérő lapban szerepeljen a gyermek neve, elérhetősége, szülőjének megnevezése, elérhetősége. Ugyancsak meg kell jelölni, hogy ki lesz az adatkezelő (jelen esetben az iskola), pontosan meg kell határozni az adatkezelés jogalapját (ebben az esetben az érintett hozzájárulása, valamint a rendelet 8. cikke).

Az adatkezelő lapon kerüljön megjelenítésre egy tájékoztató, amely az érintettek jogait tartalmazza, különösen az, hogy az érintett bármikor kérheti az adattörlést.

Kép forrása: www.riskevolves.com

Ha tetszett a bejegyzés, csatlakozz a Jogzóna Facebook oldalához!

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett, jelenleg a Dr. Nagy Ádám Ügyvédi Iroda (Hajdúszoboszló) ügyvédjelöltje.