GDPR

Elérhető az Infotv. átfogó módosításának szövege

infotv.

2018. május 25-én lépett hatályba az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), amely miatt a jelenleg hatályos magyar Infotv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény) módosítása szükséges. A teljes módosító javaslat a Parlament honlapján elérhető. Néhány héttel ezelőtt ugyancsak megjelent egy módosító javaslata az Infotv.-nek, amely csak annyit tartalmazott, hogy elsősorban figyelmeztetni fog GDPR jogsértés esetén a hatóság.

A mostani törvénymódosító javaslat az Infotv. rendelkezéseit átfogóan módosítja, összhangban az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR). Figyelemmel arra, hogy a hatályos magyar jogrendszerben a horizontálisan alkalmazandó adatvédelmi előírásokat az Infotv. tartalmazza, az említett deregulációs és jogszabály-módosítási kötelezettség elsősorban az Infotv. rendelkezéseinek módosítását igényli.

Az Infotv.-ben foglalt általános szabályok mellett azonban a tagállami jogrendszerekben – így a magyar jogrendszerben is – számos, a személyes adatok kezelését szabályozó ágazati norma alkalmazandó, amelyek az általános szabályokat kiegészítve, vagy – ha arra lehetőség van – azoktól eltérést előírva érvényesülnek.

A módosító javaslat kiemeli, hogy a GDPR rendelet közvetlenül hatályosuló szabályait eredeti rendeltetésüknek megfelelően, vagyis elsősorban a tagállami jogrendszerek közötti különbséget kihasználó multinacionális gazdasági társaságok ellen fellépve szükséges alkalmazni, míg a többi gazdasági szereplő – elsősorban és kiemelten a kis- és középvállalkozások – tekintetében az arányosság elvét figyelembe véve a figyelmeztetés jogkövetkezményét indokolt alkalmazni. Magyarországon ugyanis igen nagyszámú kis- és középvállalkozás működik, amely vállalkozásokra jelentős terheket ró a Rendeletnek való megfelelés biztosítása.

Az Infotv. átfogó módosító javaslat normaszövegét ide kattintva lehet letölteni.

Az Infotv. átfogó módosítása by ki on Scribd

Kép forrása: business-reporter.co.uk

Ha tetszett a bejegyzés, csatlakozz a Jogzóna Facebook oldalához!

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett, jelenleg a Dr. Nagy Ádám Ügyvédi Iroda (Hajdúszoboszló) ügyvédjelöltje.