Európa jog

Egy Facebook rajongói oldal adminisztrátora és a Facebook közösen felelős a felhasználói adatkezelésért

facebook rajongói oldal adminisztrátora

A mai napon jelent meg az adatvédelmi témakörben egy nagyon fontos ítélet egy előzetes döntéshozatali ügyben az Európai Bíróság honlapján, amely gyakorlatilag azt mondja ki, hogy egy Facebook rajongói oldal adminisztrátora és a Facebook, mint vállalkozás közösen felelős a felhasználói adatkezelésekért.

Az alapügy a németországi adatvédelmi hatóság előtt van folyamatban, ami a korábban hatályos adatvédelmi irányelv rendelkezéseinek az értelmezése miatt került az Európai Bíróság elé az ügy. Az ügy onnan indult, hogy adatvédelmi hatóság bírsággal sújtott egy németországi oktatási vállalkozást amiatt, mert a facebookon létrehozott vállalkozás rajongói oldalán nem volt feltüntetve az, hogy a vállalkozás hogyan kezeli a személyes adatokat.

A német adatvédelmi hatóság indokolásában kifejtette, hogy a rajongói oldalak olyan felhasználói fiókok, amelyeket magánszemélyek vagy vállalkozások hozhatnak létre. Ennek érdekében a rajongói oldal létrehozója, miután regisztrálta magát a facebookon, a Facebook által kifejlesztett felületet felhasználhatja arra, hogy bemutassa magát e közösségi oldal felhasználóinak és a rajongói oldal látogatóinak, valamint bármilyen tartalmat megosszon a média‑ és véleménypiacon.

A rajongói oldalak adminisztrátorai a Facebook által ingyenesen és nem módosítható felhasználási feltételek mellett a rendelkezésükre bocsátott Facebook Insights elnevezésű eszköz segítségével hozzájuthatnak ezen oldalak anonim látogatottsági statisztikáihoz. Ezen adatokat olyan, két évig működőképes és a Facebook által a rajongói oldal látogatói számítógépének merevlemezére vagy más eszközére mentett információcsomagok (a továbbiakban: cookie‑k vagy sütik) segítségével gyűjtik, amelyek mindegyike egyedi felhasználói azonosítót tartalmaz.

A felhasználói azonosítót, amely összefüggésbe hozható a facebookon regisztrált felhasználó bejelentkezési adataival, a rajongói oldalak megnyitásának pillanatában gyűjtik be és kezelik. E tekintetben az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, hogy – legalábbis az alapeljárás tekintetében releváns időszak alatt – a német vállalkozás és a Facebook Ireland Ltd sem adott tájékoztatást a mentési műveletről és e cookie működéséről, vagy az adatok ezt követő kezeléséről.

Sem a német oktatási vállalkozás, sem a Facebook nem tájékoztatta a rajongói oldal látogatóit arról, hogy utóbbi cookie‑k segítségével gyűjtött rájuk vonatkozó személyes adatokat, és hogy ezt követően kezelték ezen információkat. A német vállalkozás panaszt nyújtott be e határozat ellen, lényegében arra hivatkozva, hogy az alkalmazandó adatvédelmi jogra tekintettel a Facebook által végzett adatkezelésért és az általa elhelyezett cookie‑kért sem felel.

A német adatvédelmi hatóság bírságot szabott ki a német vállalkozásnak. A német vállalkozás az intézkedés ellen fellebbezéssel élt, és az ügy a német közigazgatási bíróságra került, ahol olyan értelmezési kérdések merültek fel, hogy a német bíróságnak előzetes döntéshozatali eljárást kellett kezdeményeznie az Európai Bíróságon. Az Európai Bíróságnak több kérdést is feltett a német közigazgatási bíróság, a leglényegesebb azonban az, hogy egy Facebook oldal adminisztrátora, kezelője felelős-e az adatkezelésekért.

Az Európai Bíróság ítéletében megállapította, hogy valamely rajongói oldal facebookon való létrehozása az adminisztrátorától – különösen az oldal célközönsége, valamint tevékenységeinek irányítási vagy reklámozási céljai alapján történő – beállítási tevékenységet követel meg, amely befolyásolja a rajongói oldal látogatási statisztikáinak készítése céljából történő személyes adatkezelést. Az adminisztrátor a Facebook által a rendelkezésére bocsátott szűrők segítségével meghatározhatja azon kritériumokat, amelyek alapján a Facebook e statisztikákat elkészítheti, és meghatározhatja azon személykategóriákat is, amelyek személyes adatait az utóbbi felhasználhatja. Következésképpen a facebookon fenntartott rajongói oldal adminisztrátora közreműködik az oldalát meglátogató személyek személyes adatainak kezelésében.

Megállapította, hogy a facebookon fenntartott rajongói oldal olyan adminisztrátora, mint a német vállalkozás (Wirtschaftsakademie), a – többek között a célközönsége, valamint tevékenységeinek irányítási vagy reklámozási céljai alapján végzett – beállítási tevékenysége révén részt vesz a rajongói oldalát meglátogató személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó célok és ezen adatkezelés módjának meghatározásában. Ezért ezen adminisztrátort a jelen esetben a Facebook Irelanddel együttesen adatkezelőnek kell minősíteni az Unióban.

Az ítélet teljes szövege az Európai Bíróság honlapján olvasható magyar nyelven.

Kép forrása: hu.ign.com

Ha tetszett a bejegyzés, csatlakozz a Jogzóna Facebook oldalához!

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett, jelenleg a Dr. Nagy Ádám Ügyvédi Iroda (Hajdúszoboszló) ügyvédjelöltje.