GDPR

A fogorvosokat, fogorvosi rendelőket is érinti a GDPR

fogorvos

Több fogorvos, illetve fogorvosi rendelő részére készítettem már az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) megfelelőségéhez szükséges dokumentumokat, illetve a felkészítést. Mivel a fogorvosok, illetve a fogorvosi rendelők adatkezelőnek minősülnek (hiába csinálja valaki a vállalkozást egyéni vállalkozás keretében), a GDPR-t kötelező alkalmazni, meg kell felelni a rendelkezéseknek.

Az adatkezelő fogalmát a GDPR 4. cikk 7. pontja határozza meg az adatkezelő fogalmát. A rendelkezés értelmében adatkezelőnek minősül ” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja”.

Mivel a fogorvosok, illetve a fogorvosi rendelők különböző személyes adatokkal dolgoznak, az adatleltárt követően el kell részükre készíteni az adakezelési nyilvántartást, amelyben adatcsoportokra elkülönítve kell felsorolni, hogy milyen személyes adatokat kezelnek. A fogorvosi rendelők jellemzően munkavállalói, beteg, illetőleg beszállítói személyes adatokkal dolgoznak. Ezen személyes adatok meghatározásánál pontosan meg kell határozni azt, hogy e személyes adatokat milyen jogalapon kezelik, és ezt a nyilvántartásba rögzíteni kell.

A fogorvosok, illetve a fogorvosi rendelők a legtöbbször igénybe vesznek fogtechnikusokat is, akik részére beteg adatok kerülnek továbbításra. Ebben az esetben a fogtechnikusok adatfeldolgozónak minősülnek, s emiatt velük adatfeldolgozói szerződést kell kötni az adatkezelő vállalkozásnak. Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozói szerződés tartalmi követelményeit a GDPR rendelet részletesen meghatározza. Többek között szerepelnie kell benne, hogy az adatfeldolgozói a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításai alapján végezheti, vagy az adatfeldolgozónak garanciát kell arra vállalnia, hogy meghozza a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatbiztonságot garantálja, stb.

Ugyancsak adatfeldolgozói szerződés szükséges, hogy ha a fogorvos, illetve a fogorvosi rendelő külsős (egyéni vállalkozó, vagy egyéb vállalkozás) bérszámfejtőt vesz igénybe.

Amennyibe a rendelőben biztonsági kamera van elhelyezve, az erre vonatkozó figyelemfelhívó jelzést el kell helyezni, valamint az érdekmérlegelési teszt elvégzése után el kell készíteni a biztonsági kamera szabályzatot.

Ugyancsak szükséges elkészíteni az adatkezelési tájékoztatót, amelyet a munkavállalókkal, illetőleg a betegekkel meg kell ismertetni. Figyelemmel a orvosi, illetve az asszisztensi jogállásra, a munkavállalókat tájékoztatni kell a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatról, az miért szükséges, ki végzi el. Az üzemorvossal ugyancsak adatfeldolgozói szerződés megkötése szükséges.

Amennyiben a fogorvosnak, illetve a fogorvosi rendelőnek vannak beszállítói, a beszállító képviselőitől szükséges egy hozzájáruló nyilatkozat beszerzése, hogy a személyes adatait kezelheti az adott rendelő, illetőleg orvos. Erre azért van szükséges, mert a rendelkezések értelmében egy jogi személy természetes személy munkavállalójának a céges email címe és a telefonszáma is személyes adatnak minősül, s a beszállítókkal telefonon és emailben tartják a kapcsolatot.

Fontos egy oktatást tartani a rendelők és fogorvosok részére, hogy milyen intézkedéseket kell megtenniük, hogy a személyes adatok biztonságban legyenek. Például ha több címzettnek akarunk emailt elküldeni (köremail), akkor azt hogy lehet megtenni, hogy ne sértsük meg a GDPR szabályokat.

Kép forrása: technokrata.hu

Ha tetszett a bejegyzés, csatlakozz a Jogzóna Facebook oldalához!

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett, jelenleg a Dr. Nagy Ádám Ügyvédi Iroda (Hajdúszoboszló) ügyvédjelöltje.

Írj hozzászólást